Funkcjonalność - Bare Metal Recovery

Mechanizm określany mianem Bare Metal Recovery/Restore (w skrócie BMR) służy do odtworzenia środowiska systemowego po pełnej awarii sprzętowej serwera podczas którego dotychczasowy serwer za­stępowany jest nowym. Klasyczne podejście do tematu BMR oznacza ponowną in­stalację i konfigurację systemu operacyjnego oraz aplikacji na nowym serwerze a następnie ręczne lub za pomocą skryptów odtwarzanie wymaganych danych i plików. Bardzo często oznacza to także ręczne konfiguriowanie podstawowych komponentów środowiska. Przedstawiona standardowa pro­cedura posiada swoje zalety i wady. Podstawową wadą jest "ręczna" reinstalacja i ponowna konfiguracja systemu operacyjnego oraz zainstalowanych aplikacji, co zazwyczaj zabiera sporo czasu i wymaga odpowiedniego przygotowania (nośniki instalacyjne, licencje, konfiguracja sieciowa). Zaletą jest niewątpliwie okazja do pewnych poprawek konfiguracyjnych i optymalizacyjnych nowego środowiska. Pozostaje jednak pytanie: Czy pełna awaria serwera i presja czasu na przywrócenie działającej usługi jest dobrym momentem na tego typu eksperymenty?

Alternatywnie zamiast ręcznego odtwarzania środowiska (instalacja systemu operacyj­nego, odtworzenie danych) można stosować specjalnie przygotowane środowisko uruchomie­niowe, które wstępnie skonfigurowane samodzielnie podłączy się do systemu backupowego i umożliwi odzyskanie całości środowiska bezpośrednio z wykonywanych backupów. Zaletą takie­go podejścia jest minimalizacja czasu potrzebnego do pełnego odtworzenia danego środowiska. Wymagane jest natomiast wcześniejsze zaplanowanie i wdrożenie całego mechanizmu. W przypadku oprogramowania Bacula Enterprise dostępne są aplikacje i mechanizmy umożliwiające efektywne przygotowanie i realizację procedur BMR dla systemów Windows i Linuks. Mechanizm ten może być z powodzeniem wdrożony w każdym  środowisku i obejmować zarówno serwery fizyczne jak i wirtualne. Aby skorzystać z tych mechanizmów klient musi posiadać wykupiony dowolny poziom subskrypcji na oprogramowanie Bacula Enterprise. W ramach świadczonych przez nas usług jesteśmy w stanie wdrożyć mechanizmy BMR w dowolnym środowisku klienta.