Oracle Database Plugin

Bacula Enterprise Oracle Database plugin został zaprojektowany do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania danych oraz konfiguracji serwerów bazodanowych Oracle RDBMS. Plugin udostępnia zaawansowane funkcjonalności zabezpieczania danych takie jak odtwrzanie do wskazanego punktu w czasie (Point-In-Time-Recovery) czy możliwość wykonania kopii zapasowej lub odtworzenia wskazanych obiektów czy schematów.

Oracle Database Plugin cechuje się następującymi funkcjonalnościami:

  • W trybie RMAN Plugin umożliwia wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie także z poziomem przyrostowym lub różnicowym (Incremental/Differential)
  • Funkcjonalność Oracle RMAN Change tracking umożliwia bardzo duży wzrost szybkości wykonywania przyrostowych kopii zapasowych poprzez wewnętrzne śledzenie zmienionych bloków które trafiają do backupu
  • Administratorzy Bacula Enterprise nie muszą się zmagać z pisaniem odpowiednich skryptów (wewnętrznych skryptów RMAN) zarządzających kopiami zapasowymi lub zapoznawać się z zaawansowanymi mechanizmami dostępnymi w Oracle RMAN, całość obsługi kopii zapasowych i odtwarzania obsługiwana jest przez Plugin

Plugin umożliwia także wykonanie kopii zapasowych istotnych elementów konfiguracji i parametrów bazy danych rekomendowanych w podręcznikach Oracle best practise.

Plugin wspiera kopie i odtwarzanie baz danych Oracle w wersjach 10.x i 11.x.