PostgreSQL Plugin

Bacula Enterprise PostgreSQL Plugin został zaprojektowany do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzanie bazy danych PostgreSQL z wykorzystaniem wbudowanych mechanizmów zapewniania spójności i logów transakcyjnych. PostgreSQL Plugin umożliwia odtworzenie bazy danych po awarii z dokładnością do wskazanego punku w czasie lub konkretnego numeru transakcji. Technika ta nazywa się PITR (Point in Time Recovery).

Podstawową zaletą tego pluginu jest pełna automatyzacja procesu odtwarzania danych, która w pełni realizuje wszystkie wymagane działania, odpowiednio sterując zadaniami Bacula jak i procesami bazy danych.

Dokładniejsze opisy można znaleźć na stronach dotyczących pluginu.