MySQL Plugin

Bacula Enterprise MySQL Plugin został zaprojektowany aby uprościć archiwizację i odtwarzanie baz danych MySQL. Administrator backupu nie musi znać wewnętrznych mechanizmów działania bazy danych i specyficznych technik zabezpieczania aby w pełni zabezpieczyć swoje zasoby. Plugin automatycznie zabezpiecza najważniejsze informacje takie jak configuracja lub definicje użytkowników. Plugin wspiera zarówno wykonywanie kopii zapasowych bazy danych w trybie Dump jak i archiwizacji logów binarnych (Binary Logs).

Plugin umożliwia wykonywanie odtwarzania bazy danych do punktu w czasie (Point-In-Time-Recovery) zarówno dla trybów Dump jak i Binary log. Plugin zabezpiecza także wymagane meta-dane i realizuje fitrowanie obiektów zarówno podczas backupu i odtwarzania.

Plugin jest dostępny dla systemów Linux działających na 32 i 64 bitowych platformach i wspiera bazy danych MySQL w wersjach 4.0.x, 4.1.x, 5.0.x, 5.5.x, 5.6.x.