Pluginy i rozszerzenia

Bacula EnterpriseLista dostępnych pluginów i funkcjonalności

Moduły do zarządzania: 

 • BWeb Management Suite
 • BCloud Service

Pluginy do baz danych:

 • Oracle Plugin - zabezpieczenie danych w bazach danych Oracle RDBMS
 • MySQL Percona Plugin - zabezpieczenie danych w bazach danych MySQL
 • PostgreSQL Plugin - zabezpieczenie danych w bazach danych PostgreSQL
 • Sybase (ASE) plugin
 • Plugin for MS SQL Server - zabezpieczenie danych w bazach danych SQL Server

Pluginy do środowisk wirtulanych:

 • VMware vSphere Plugin - natywna integracja z hypervisorem VMware ESX
  • Granular restore - odtwarzanie pojedynczych plików
 • KVM Plugin - integracja z hypervisorem KVM/libvirt
 • Hyper-V Plugin - natywna integracja z hypervisorem Hyper-V
 • XenServer Plugin - natywna integracja z hypervisorem Xen
 • Proxmox Plugin - natywna integracja ze środowiskiem wirtualizacyjnym Proxmox
 • Red Hat Vitualization Agentless plugin - natywna integracja z Red Hat/CentOS

Pluginy do środowiska Windows:

Pluginy do Bare Metal Recovery: 

Pluginy do SAP:

 • SAP Plugin - natywna integracja z SAP
 • SAP HANA® - natywna integracja z SAP HANA

Pluginy do chmury:

 • Cloud ( Azure interface) plugin - natywna integracja z Azure 
 • Cloud ( S3 interface) plugin - natywna integracja z S3 
 • Cloud ( Oracle interface) plugin - natywna integracja z Oracle
 • Cloud ( Google interface) plugin - natywna integracja z Google
 • Amazon Glacier plugin - backup i restore do Amazon Glacier 
 • BCloud Service - moduł do zarzadzania 

Pluginy do Data Center:

Pluginy do kontenerów:

 • Docker plugin - backup i restore dowolnego kontenera Docker
 • Kubernetes plugin - automatyczny backup i restore klastrów Kubernetes

Pluginy inne:

 • Openstack Swift Object Storage - zabezpieczenie obiektów składowanych w Swift
 • PostgresSQL Catalog Support Service - dodatkowe wsparcie dla PostgresSQL
 • Delta Plugin - backup blokowy przyrostowy

Funkcjonalności dodatkowe:

 • Global Endpoint Deduplication ™ - wbudowana deduplikacja globalna
 • Aligned Volumes ™ - integracja z zewnętrznymi deduplikatorami sprzętowymi
 • Support Oracle® ACSLS - zarządzanie biblioteką taśm ACSLS
 • CDP Continuous Data Protection
 • NAT Network Address Translation