Incremental Accelerator for NetApp

Plugin Incremental Accelerator for NetApp został zaprojektowany aby uprościć procedury kopii zapasowych i odtwarzania środowisk macierzy sieciowych NetApp NAS posiadających ogromne ilości plików.

Plugin współpracuje z macieżą w ten sposób, że w trakcie wykonywania backupu przyrostowego klient Bacula Enterprise odpytuje urządzenie NetApp o listę plików zmodyfikowanych od ostatniego backupu zamiast samemu przechodzić po całym drzewie katalogów i wyszukiwać pliki do backupu. W momencie kiedy Bacula otrzyma tą listę plików używany jest standardowy interfejs udostępniania plików przez macierz NetApp (NFS lub CIFS) aby wykonać odczyt i backup plików. Do poprawnej pracy tego pluginu wymagane jest utrzymywanie na urządzeniu NetApp odpowiednich migawek (snapshots) backupowanego filesystemu. Plugin Incremental Accelerator for NetApp automatycznie zarządza listę wymaganych migawek (snapshots) minimalizując wykorzystywane zasoby sprzętowe macierzy.

Podstawowe zalety

  • Znaczne zwiększenie wydajności wykonywania kopii zapasowych plików udostępnianych przez urządzenia NetApp NAS w zakresie wyszukiwania plików do backupu. Plugin poprawia wydajność wykonywania kopii zapasowych dla zadań poziomu Różnicowego i Przyrostowego.
  • Umożliwia odtwarzanie pojedynczych plików

Plugin jest dostępny dla systemów RHEL 5 i 6 (32/64 bit), SUSE 11 (64 bit)  oraz wspiera urządzenia NetApp 7.3.6, 8.0 oraz 8.1.