Funkcjonalności Bacula Enterprise

Funkcjonalności oprogramowania Bacula Enterprise:

 • Pełna komunikacja sieciowa pomiędzy wszystkimi komponentami oprogramowania, w tym konsole zarządzające i baza katalogowa
 • Bacula wykorzystuje zarejestrowane w IANA i dedykowane numery portów TCP/IP. Nie jest wykorzystywane RPC ani pamięć dzielona co znacząco upraszcza konfigurację i zarządzanie
  • zarządzanie Bacula Director - port 9101/TCP
  • komunikacja z Bacula File Daemon - port 9102/TCP
  • komunikacja z Bacula Storage Daemon - port 9103/TCP
 • Wbudowany scheduler zadań backupowych z elastycznie definiowanymi terminami zadań cyklicznych i jednorazowych
 • Poziomy wykonywanych zadań: Pełne (Full), Różnicowe (Differential), Przyrostowe (Incremental)
 • Syntetyczne backupy poziomu Pełnego (Virtual Full) wykonywane bez udziału klienta na podstawie wcześniej zapisanych po stronie systemu backupowego danych
  • możliwość efektywnej implementacji technologii "Incremental Forever"
 • Zapisywanie informacji o plikach skasowanych od poprzedniego backupu, tzw. kopia dokładna (Accurate Backup). Informacje te uwzględniane są podczas odtwarzania do pominięcia plików nieistniejących w danym punkcie czasowym.
 • Możliwość wykonywania backupów blokowych z wykorzystaniem Pluginu Delta lub Global Endpoint Deduplication
 • Wbudowana deduplikacja danych na poziomie plików oraz Globalna deduplikacja blokowa z wykorzystaniem Global Endpoint Deduplication
 • Wbudowana kompresja danych po stronie klienta (Bacula FD) umożliwiająca znaczne zmniejszenie ilości transmitowanych i składowanych danych w archiwum
  • dostępne różne algorytmy, w tym GZIP i LZO
 • Wbudowana kompresja kanału komunikacyjnego za pomocą efektywnego kompresora strumieniowego (LZ4) umożliwiająca znaczne zmniejszenie ilości przesyłanych danych bez wpływu na format danych zapisywanych do urządzenia archiwizacyjnego
  • umożliwia efektywne wykorzystanie kompresji sprzętowej nowoczesnych napędów taśmowych z ograniczeniem ilości przesyłanych danych
 • Obsługa urządzeń archiwizacyjnych w postaci dysków i macierzy dyskowych (filesystem/pliki), napędów taśmowych i bibliotek oraz innych urządzeń specjalistycznych
 • Wieloplatformowość klientów z wykorzysteniem jednej platformy backupowej, dzięki czemu można wykonać kopie zapasowe i odtwarzać różne rodzaje klientów z gwarancją że wszystkie atrybuty plików są poprawnie zapisane i odtwarzane
 • Możliwość wykonania kopii zapasowych klientów bez instalacji oprogramowania klienckiego na danym serwerze. Funkcjonalność szczególnie istotna dla środowisk wirtualnych lub w środowiskach pamięci masowych (NDMP)
 • Wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, w tym wbudowane szyfrowanie komunikacji i danych backupowych
 • Optymalizacja zapisu danych na urządzenia taśmowe poprzez wbudowane mechanizmy tymczasowego buforowania na dysk (spooling)
 • Zarządzanie nośnikami archiwizacyjnymi poprzez grupowanie ich w pule wolumenów posiadających takie same parametry, np. retencji danych
  • format wolumenów jest w pełni udokumentowany i otwarty, istnieją narzędzia zewnętrzne które je obsługują
 • Obsługa wielowolumenowych kopii zapasowych z automatyczną kontynuacją od nowego wolumenu
  • każda z taśm w puli wolumenów wykorzystywana jest do ostatniego bajtu fizycznie dostępnego na nośniku
  • możliwość automatycznego dzielenia plików wolumenów na z góry określone wielkości
 • Możliwość definiowana skryptów lub programów uruchamianych przed wykonaniem zadania backupowego oraz po wykonaniu zadania
 • Automatyczne przenoszenie zadań backupowych pomiędzy różnymi rodzajami urządzeń lub nośników archiwizacyjnych
  • możliwość implementacji technologii backupu D2D2T (Disk2Disk2Tape)
  • elastyczne kryteria przenoszenia danych, w tym poziom zapełnienia puli wolumenów czy czasu przebywania zadania w puli
 • Automatyczne klonowanie zadań backupowych umożliwiające implementację mechanizmów off-site disaster recovery
  • nieograniczone klonowanie zadań na dowolne nośniki archiwalne
  • elastyczne kryteria klonowania danych
  • automatyczne promowanie klonowanych zadań po wygaśnięciu czasu retencji oryginalnego zadania
 • Historia wykonywanych backupów, w tym informacje o wykonanych zadaniach, metadane plików oraz ich lokalizacja na nośnikach archiwizacyjnych zapisywana w bazie katalogowej
  • jako baza katalogowa może być wykorzystany dowolny silnik bazy danych SQL, w tym najpopularniejsze bazy opensource MySQL czy PostgreSQL
  • struktura bazy danych jest publicznie dostępna co pozwala na łatwy dostęp do danych w katalogu np. w celu raportowania czy integracji z zewnętrznymi systemami
  • w pełni zautomatyzowane zarządzanie rekordami w bazie katalogowej, w tym automatyczne kasowanie starych rekordów zgodnie z ustawionymi parametrami retencji danych
 • Wysoka skalowalność środowiska poprzez uruchamianie kolejnych serwerów przechowywania kopii zapasowych (Bacula SD) działających z pojedynczą instancją serwera zarządzającego (Bacula Director) czy zastosowanie wielu baz katalogowych dla jednego serwera zarządzającego
 • Obsługa backupów baz danych "na gorąco" za pomocą dedykowanych pluginów
 • Obsługa backupów środowisk wirtualnych w trybie obrazów maszyn wirtualnych oraz plików z obrazów maszyn wirtualnych za pomocą dedykowanych pluginów
 • Obsługa backupów aplikacji i środowisk aplikacyjnych za pomocą dedykowanych pluginów
 • Możliwość zarządzania i konfigurowania środowiska backupowego poprzez dokładnie zdefiniowane REST API
 • Obsługa automatycznych backupów snapshotowych za pomocą technologii Snapshotify

To tylko główne funkcjonalności oprogramowania Bacula Enterprise Edition. Pełna lista funkcjonalności znajduje się w dokumentacji produktu. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem pełnych funkcjonalności systemu zapraszamy do kontaktu.


1) Funkcjonalność planowana w kolejnych wydaniach Bacula Enterprise Edition 8.