Funkcjonalność - Bacula Virtual Backup

Funkcjonalność Bacula Virtual Backup w innych produktach realizacji kopii zapasowych znana jest także jako Skonsolidowany lub Syntetyczny backup. Funkcjonalność ta polega na wykonywaniu zadań backupowych z pominięciem klienta backupowego na podstawie istniejącej w systemie kopii zapasowych historii dotychczasowych zadań backupowych. Dzięki temu możliwe jest wygenerowanie aktualnego backupu o poziomie Full z wykorzystaniem ostatniego backupu z poziomu Full oraz dowolnej ilości następnych backupów poziomów Diffierential lub Incremental.

Tak skonsolidowane zadanie backupowe poziomu Full może być z powodzeniem wykorzystane jako zadanie referencyjne dla następnych zadań typu Diff lub Incr. Wykonując cyklicznie funkcjonalność Virtual Backup możliwe jest uzyskanie sytuacji w której wykonywanie  klasycznych backupów poziomu Full na kliencie backupowym stanie się zbędne. Wszystkie zadania wykonywanie na kliencie będą zadaniami różnicowymi lub przyrostowymi. Dzieki takiemu podejściu możliwe jest uzyskanie zawsze minimalnych czasów wykonywania kopii zapasowych bez niepotrzebnego obciążania klienta czasochłonnymi zadaniami pełnych kopii zapasowych.