Funkcjonalność - Accurate Backup

W standardowej sytuacji kopie zapasowe poziomu Przyrostowego (Incremental) lub Różnicowego (Differential) posiadają informacje o plikach które uległy zmianie od odpowiednio: ostatniej dowolnej kopii lub od ostatniej pełnej kopii zapasowej. Nie zawierają one informacji o plikach, które pomiędzy zadaniami kopii zapasowych uległy skadowaniu i nie były dostępne podczas wykonywania backupu poziomów przyrostowego lub różnicowego. Zazwyczaj poziomy te stosuje się kaskadowo, czyli po pierwszym wykonaniu kopii pełnej wielokrotnie wykonuje się kopie pozostałych poziomów. Taka polityka wykonywania kopii zapasowych umożliwia znaczne ograniczenie ilości zapisywanych danych.

Technika ta ma jednak pewną właściwość powodującą, że podczas odtwatrzania pełnych katalogów czy filesystemów z kopii zapasowych system backupowy musi wykonać automatyczne odtworzenie z wszystkich dostępnych kopii włącznie z plikami które w międzyczasie zostały także skasowane i nie są wymagane na określony punkt w czasie. Po odtworzeniu tych danych administrator musiał ręcznie czyścić tak odtworzony katalog lub cały filesystem do wymaganego stanu.

Usprawnieniem tego procesu jest wykonywanie zadań backupowych w trybie "dokładnego backupu" - Accurete Backup. W trybie tym podczas wykonywania kopii przyrostowych lub różnicowych zapisywane są nie tylko informacje o zmienionych plikach ale także o plikach skasowanych. Takie działanie umożliwia systemowi backupowemu na uwzględnienie ich podczas odtwarzania danych na wskazany punkt w czasie. Odtwarzane będą tylko te pliki, które faktycznie były obecne podczas wykonywania zadania kopii zapasowej.

Tryb ten jest także pomocny i wymagany podczas realizacji kopii syntetycznych - Virtual Full. Dzięki temu kolejne kopie wirtualne będą posiadały wyłącznie pliki faktycznie dostępne podczas kolejnych zadań przyrostowych a nie wszystkie kiedykolwiek zapisane dane.