VMware vSphere Plugin

​Bacula Enterprise VMware vSphere Plugin jest wykorzystywany do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania obrazów maszyn wirtualnych w środowisku VMware ESXi z wykorzystaniem technologii vSphere oraz oprogramowania Bacula Enterprise Edition. Plugin ten udostępnia także realizację techniki Bare Metal Recovery dla środowisk maszyn wirtualnych.

Plugin integruje się z technologią VMware’s Changed Block Tracking (CBT) aby umożliwić wykonywanie przyrostowych kopii zapasowych które zawierają wyłącznie bloki zmienione przez maszynę wirtualną od czasu ostatnich backupów pełnych, przyrostowych czy różnicowych. Technologia ta umożliwia minimalizowanie obciążenia środowiska i sieci backupowej podczas realizacji kopii zapasowych i odtwarzania. 

Funkcjonalności jakie udostępnia Plugin to m.in.: 

  • VADP - based online backups
  • VSS - based guest snapshots for quiescing VSS-based applications
  • Pełne, Różnicowe i Przyrostowe kopie zapasowe obrazów maszyn wirtualnych
  • Odtwarza pełny obraz maszyny wirtualnej
  • Odtwarza pliki vmdk także do alternatywnej lokalizacji
  • Wspiera dostęp do VMware Datastore zarówno poprzez sieć TCP/IP oraz SAN (FC/ISCSI)