NDMP Plugin

Bacula Enterprise NDMP Plugin umożliwia efektywne wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzania macierzy sieciowych typu NAS. Klasyczne kopie zapasowe takich macierzy wykonywane są poprzez standardowe mechanizmy dostępu takie jak NFS czy CIFS/SMB. Protokoły te są przystosowane do swobodnego dostępu do zasobów plikowych a nie do efektywnych kopii zapasowych. W celu optymalizacji tego procesu zaprojektowano protokół NDMP.

Network Data Management Protocol jest standardem przemysłowym stworzonym do efektywnej interakcji urządzeń typu Network Attached Storage (NAS) z systemami wykonującymi kopie zapasowe i odtwarzanie, takimi jak Bacula Enterprise Edition 6.0.

Dzięki temu pluginowi zmniejsza się zapotrzebowanie na przepustowość sieci backupowej a także możliwe do osiągnięcia okna backupowe.