KVM Plugin

Bacula Enterprise KVM Plugin jest wykorzystywany do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania obrazów maszyn wirtualnych w środowisku hypervisora KVM oraz oprogramowania Bacula Enterprise Edition. Plugin ten udostępnia także realizację techniki Bare Metal Recovery dla środowisk maszyn wirtualnych.

Plugin umożliwia wykonywanie także kopii plików znajdujących się na filesystemach maszyn wirtualnych bezpośrednio z obrazów tych maszyn be zpotrzeby instalacji oprogramowania klienckiego Bacula File Daemon na maszynie wirtualnej. 

Funkcjonalności jakie udostępnia Plugin to m.in.: 

  • Automatyczne wykrywanie maszyn wirtualnych
  • Backup obrazów maszyn wirtualnych i konfiguracji
  • Backup plików maszyn wirtualnych bezpośrednio z obrazów tych maszyn
  • Odtwarza pełny obraz maszyny wirtualnej
  • Odtwarza pliki maszyn wirtualnych także do alternatywnej lokalizacji