Directory Server Plugin

Directory Server Plugin został zaprojektowany do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania pojedynczych obiektów lub drzew w środowiskach usług katalogowych Microsoft Active Directory lub LDAP Server. Plugin ten stanowi idealne uzupełnienie backupów środowiska Active Directory wykonywanego za pomocą Windows VSS Plugin (backup VSS traktowany jest jako rozwiązanie typu Disaster Recovery) lub innych metod backupowania serwerów usług katalogowych. Plugin udostępnia poniższe funkcjonalności:

  • Backup i odtwarzanie danych katalogowych z dokładnością do pojedynczego obiektu
  • Wspiera kopie pełne, przyrostowe i różnicowe
  • Identyfikuje i backupuje informację o skasowanych obiektach
  • Format archiwizowanych danych dla danych tekstowych zgodny z LDIF

Więcej informacji można znaleźć na stronach dotyczących pluginu.