VMware VCB Plugin

VMware VCB plugin jest wykorzystywany do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania obrazów maszyn wirtualnych w środowisku VMware ESXi z wykorzystaniem technologii VCB (ang. VMware Consolidated Bckup) oraz oprogramowania Bacula Community lub Enterprise Edition. Plugin ten udostępnia także funkcjonalność Bare Metal Recovery dla środowisk maszyn wirtualnych.

VMware VCB plugin można zintegrować z Delta Plugin w celu wykonywania przyrostowych kopii zapasowych obrazów maszyn wirtualnych które będą zawierały bloki zmienione przez maszynę wirtualną od czasu ostatniego backupu pełnego. Dzięki temu możliwe jest minimalizowanie obciążenia środowiska i sieci backupowej podczas realizacji kopii zapasowych i odtwarzania. 

Funkcjonalności jakie udostępnia Plugin to m.in.: 

  • VCB - based online backups/snapshots
  • VSS - based guest snapshots for quiescing VSS-based applications
  • Pełne oraz Przyrostowe (z wykorzystaniem pluginu Delta) kopie zapasowe obrazów maszyn wirtualnych
  • Odtwarzanie pełnego obrazu maszyny wirtualnej
  • Wspiera dostęp do VMware Datastore poprzez sieć TCP/IP oraz dla samych backupów także poprzez SAN (FC/ISCSI)

Plugin wycofany z oficjalnego wsparcia. Na potrzeby specyficznych instalacji dostępny jako usługa wdrożeniowa.