Windows VSS Plugin

Bacula Enterprise Windows VSS Plugin został zaprojektowany do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzanie danych z wykorzystaniem technologii VSS dostępnej w środowiskach rodziny systemów operacyjnych Windows. Technologia ta umożliwia obsługę nie tylko wewnętrznych komponentów komponentów systemu Windows ale także popularnych aplikacji.

Windows VSS plugin obsługuje w szczególności poniższe komponenty:

  • System State writers - Active Directory
  • Bazy danych MS SQL – Wykonuje kopie zapasowe i umożliwia odtwarzanie danych na poziomie pojedynczej bazy danych
  • Microsoft Exchange – Wykonuje przyrostowe kopie zapasowe i umożliwia odtwarzanie danych na poziomie pojedynczej skrzynki pocztowej

Podstawową zaletą wykorzystania technologii VSS wraz z Windows VSS Plugin jest to, że w przypadku awarii pojedynczego komponentu nie ma potrzeby całościowego odtwarzania środowiska, a wyłącznie pojedynczego elementu także podczas działania systemu czy aplikacji.