Bacula Plugins

VMware vSphere Plugin

​Bacula Enterprise VMware vSphere Plugin jest wykorzystywany do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania obrazów maszyn wirtualnych w środowisku VMware ESXi z wykorzystaniem technologii vSphere oraz oprogramowania Bacula Enterprise Edition. Plugin ten udostępnia także realizację techniki Bare Metal Recovery dla środowisk maszyn wirtualnych.

Delta Plugin

Delta Plugin został zaprojektowany tak aby w trakcie wykonywania kopii zapasowych analizować zmiany w plikach na poziomie pojedynczych bloków danych i archiwizować binarne dane różnicowe. Dzięki temu można zaoszczędzić ogromne ilości przestrzeni archiwalnej, w szczególności kiedy operujemy na dużych plikach modyfikowanych tylko w niewielkiej części.

Windows VSS Plugin

Bacula Enterprise Windows VSS Plugin został zaprojektowany do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzanie danych z wykorzystaniem technologii VSS dostępnej w środowiskach rodziny systemów operacyjnych Windows. Technologia ta umożliwia obsługę nie tylko wewnętrznych komponentów komponentów systemu Windows ale także popularnych aplikacji.

Pluginy i rozszerzenia

Bacula EnterpriseLista dostępnych dla środowiska Bacula Enterprise rozszerzeń:

Subskrybuje zawartość