Wydanie Bacula Enterprise Edition 6.0 - informacyjnie

Właśnie została wydana nowa wersja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania Bacula Enterprise Edition 6.0. Oficjalne ogłoszenia pozły już w świat. Oj dużo się będzie działo...

Dokumentacja jest już publicznie dostępna, więc mogę ujawnić kilka ciekawych szczegółów co w tym wszystkim siedzi. Zaczniemy od najbardziej oczekiwanego:

  • Delta Plugin jest rozwiązaniem implementującym backupy i deduplikację na poziomie blokowym. Plugin instaluje się po stronie klienta (FD) i dostępny jest na wszystkie oficjalnie wspierane platformy. Deduplikacja i backupy blokowe realizowane są na podstawie sum kontrolnych. W przypadku Bacula nie musi oznaczac to spowolnienia backupu ponieważ takie sumy kontrolne i tak zazwyczaj były przez nią wyliczane dla każdego backupowanego pliku. Możemy za to bardzo dużo zyskać poprzez eliminację już wcześniej zbackupowanych danych na poziomie blokowym. Aby mechanizm był efektywny plugin Delta organizuje sobie lokalny cache sygnatur backupowanych bloków, dzięki temu minimalizowana jest komunikacja metadanych pomiędzy Serwerem zarządzającym (Director) a klientem (FD).

Kolejną oczekiwaną nowością jest:

  • VMware vSphere Plugin. Plugin ten integruje się ze środowiskiem VMware ESXi vSphere API dzięki czemu pełnymi garściami wykorzystywana jest technologia przyrostowych backupów blokowych oparta o mechanizm VMware CBT (ang. Changed Block Tracking). Ogólna zasada tego backupu jest podobna do powyższego pluginu Delta, z tą różnicą, że wyśledzenie i zarchiwizowanie zmienionych bloków leży po stronie samego VMware. VMware ESXi realizuje to praktycznie bez dodatkowego narzutu poprzez zwyczajnie odnotowywanie na boku, które bloki były zmieniane przez maszynę wirtualną. Dodatkową zaletą jest możliwość całkowitego odciążenia serwerów wirtualizacyjnych VMware ESXi od wykonywania backupów poprzez bezpośredni dostęp do obrazów maszyn wirtualnych poprzez sieć SAN.

Odnotować należy także nowe wersje dotychczas dostępnych pluginów: NDMP oraz VSS, a także Shared Storage Plugin umożliwiający współdzielenie sieciowych napędów taśmowych (FC/SAN) pomiędzy różnymi Serwerami składowania (SD).