Bacula Plugins

warning: Creating default object from empty value in /sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

MySQL Plugin

Bacula Enterprise MySQL Plugin został zaprojektowany aby uprościć archiwizację i odtwarzanie baz danych MySQL. Administrator backupu nie musi znać wewnętrznych mechanizmów działania bazy danych i specyficznych technik zabezpieczania aby w pełni zabezpieczyć swoje zasoby. Plugin automatycznie zabezpiecza najważniejsze informacje takie jak configuracja lub definicje użytkowników. Plugin wspiera zarówno wykonywanie kopii zapasowych bazy danych w trybie Dump jak i archiwizacji logów binarnych (Binary Logs).

Oracle Database Plugin

Bacula Enterprise Oracle Database plugin został zaprojektowany do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania danych oraz konfiguracji serwerów bazodanowych Oracle RDBMS. Plugin udostępnia zaawansowane funkcjonalności zabezpieczania danych takie jak odtwrzanie do wskazanego punktu w czasie (Point-In-Time-Recovery) czy możliwość wykonania kopii zapasowej lub odtworzenia wskazanych obiektów czy schematów.

Incremental Accelerator for NetApp

Plugin Incremental Accelerator for NetApp został zaprojektowany aby uprościć procedury kopii zapasowych i odtwarzania środowisk macierzy sieciowych NetApp NAS posiadających ogromne ilości plików.

Directory Server Plugin

Directory Server Plugin został zaprojektowany do wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania pojedynczych obiektów lub drzew w środowiskach usług katalogowych Microsoft Active Directory lub LDAP Server. Plugin ten stanowi idealne uzupełnienie backupów środowiska Active Directory wykonywanego za pomocą Windows VSS Plugin (backup VSS traktowany jest jako rozwiązanie typu Disaster Recovery) lub innych metod backupowania serwerów usług katalogowych. Plugin udostępnia poniższe funkcjonalności:

  • Backup i odtwarzanie danych katalogowych z dokładnością do pojedynczego obiektu
  • Wspiera kopie pełne, przyrostowe i różnicowe
  • Identyfikuje i backupuje informację o skasowanych obiektach
  • Format archiwizowanych danych dla danych tekstowych zgodny z LDIF

Więcej informacji można znaleźć na stronach dotyczących pluginu.

Shared Storage Plugin

Bacula Enterprise SAN Shared Storage Plugin udostępnia możliwość wykorzystania pojedynczego, fizycznego napędu taśmowego dostępnego w sieci SAN przez dwa lub więcej Demonów składowania. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest budowanie bardziej zaawansowanych środowisk backupowych oraz rozszerzenie istniejących strategii archiwizowania.

Subskrybuje zawartość