Bacula Enterprise Edition 10

Bacula Enterprise Edition 10 - Xen

Xen Backup and Recovery – łatwo i szybko

Jest częścią pakietu VM Performance Suite firmy Bacula, który ma również zaawansowane technologie tworzenia kopii zapasowych dla VMware, Hyper V,KVM i Proxmox.

Technologia Bacula Systems do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych z serwerów Xen zapewnia użytkownikom Xen niespotykaną dotąd szybkość i wygodę,a wszystko to ma na celu ułatwienia obsługi i nie wymaga żadnych pośrednich kroków.

Natywna integracja Bacule Enterprise Editions z Xen umożliwia bare metal recovery wirtualnych maszyn, a opcja tworzenia kopii zapasowych na poziomie guest upraszcza ochronę danych krytycznych aplikacji.

Backup można wykonać dla guest VM w dowolnym stanie (running or halted).

Bacula wykorzystuje interfejs API Xen Server do uzyskiwania dostępu i tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych.

Dzięki temu otrzymujemy poszerzone możliwości i automatyzację środowiska Xen:

  • Snapshot-based online backup dla dowolnej „guest VM”
  • VSS guest snapshots dla aplikacji opartych na VSS
  • Full image-level backup
  • Możliwość przywrócenia pełnego obrazu maszyny wirtualnej
  • Możliwość przywrócenia archiwum VM (.xva) do alternatywnego katalogu
  • Pełne przywracanie job logs

Dostępna jest również opcja wyświetlania przydatnych informacji o dostępnych zasobach XenServer, co pomaga uprościć konfigurację takich operacji backup i restore jak:

  • List of guest VM name-labels
  • List of guest VM UUIDs
  • List of XenServer Storage Repositories
Subskrybuje zawartość