backup

Bacula Enterprise Edition 10 - Xen

Xen Backup and Recovery – łatwo i szybko

Jest częścią pakietu VM Performance Suite firmy Bacula, który ma również zaawansowane technologie tworzenia kopii zapasowych dla VMware, Hyper V,KVM i Proxmox.

Technologia Bacula Systems do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych z serwerów Xen zapewnia użytkownikom Xen niespotykaną dotąd szybkość i wygodę,a wszystko to ma na celu ułatwienia obsługi i nie wymaga żadnych pośrednich kroków.

Natywna integracja Bacule Enterprise Editions z Xen umożliwia bare metal recovery wirtualnych maszyn, a opcja tworzenia kopii zapasowych na poziomie guest upraszcza ochronę danych krytycznych aplikacji.

Backup można wykonać dla guest VM w dowolnym stanie (running or halted).

Bacula wykorzystuje interfejs API Xen Server do uzyskiwania dostępu i tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych.

Dzięki temu otrzymujemy poszerzone możliwości i automatyzację środowiska Xen:

 • Snapshot-based online backup dla dowolnej „guest VM”
 • VSS guest snapshots dla aplikacji opartych na VSS
 • Full image-level backup
 • Możliwość przywrócenia pełnego obrazu maszyny wirtualnej
 • Możliwość przywrócenia archiwum VM (.xva) do alternatywnego katalogu
 • Pełne przywracanie job logs

Dostępna jest również opcja wyświetlania przydatnych informacji o dostępnych zasobach XenServer, co pomaga uprościć konfigurację takich operacji backup i restore jak:

 • List of guest VM name-labels
 • List of guest VM UUIDs
 • List of XenServer Storage Repositories

Bacula Enterprise Edition 8.10

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna wersja Bacula Enterprise Edition numer 8.10.

Najważniejsze zmiany to:

 • nowe narzędzia zarządzania NDMP do przeglądania i odzyskiwania danych,
 • całkowicie nowe funkcje Swift Object Storage m.in. automatyczne przywracanie danych, w tym przywracanie oryginalnego lub alternatywnego kontenera Swift,
 • moduł zarządzania wzbogacony o nowe możliwości zarówno w wersji graficznej jak i tekstowej.

Bacula Enterprise Edition 8.8 uzyskał certyfikat SAP ICC

Centrum Integracji i Certyfikacji SAP® (SAP ICC) certyfikowało Bacula Enterprise Edition 8.8
plugin SAP HANA.

Certyfikat zaświadcza, że Bacula Enterprise Edition 8.8 integruje się z SAP Hana przy użyciu
standardowych technologii.

Plugin SAP HANA umożliwia:
a/ natywną integrację z SAP HANA, pozwalającą na pełną automatyzację procesów backup i restore;
b/ możliwość migracji ze starszych baz danych do SAP HANA, z wykorzystaniem jednej platformy
  do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.

Subskrybuje zawartość