Xen

Bacula Enterprise Edition 10 - Xen

Xen Backup and Recovery – łatwo i szybko

Jest częścią pakietu VM Performance Suite firmy Bacula, który ma również zaawansowane technologie tworzenia kopii zapasowych dla VMware, Hyper V,KVM i Proxmox.

Technologia Bacula Systems do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych z serwerów Xen zapewnia użytkownikom Xen niespotykaną dotąd szybkość i wygodę,a wszystko to ma na celu ułatwienia obsługi i nie wymaga żadnych pośrednich kroków.

Natywna integracja Bacule Enterprise Editions z Xen umożliwia bare metal recovery wirtualnych maszyn, a opcja tworzenia kopii zapasowych na poziomie guest upraszcza ochronę danych krytycznych aplikacji.

Backup można wykonać dla guest VM w dowolnym stanie (running or halted).

Bacula wykorzystuje interfejs API Xen Server do uzyskiwania dostępu i tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych.

Dzięki temu otrzymujemy poszerzone możliwości i automatyzację środowiska Xen:

 • Snapshot-based online backup dla dowolnej „guest VM”
 • VSS guest snapshots dla aplikacji opartych na VSS
 • Full image-level backup
 • Możliwość przywrócenia pełnego obrazu maszyny wirtualnej
 • Możliwość przywrócenia archiwum VM (.xva) do alternatywnego katalogu
 • Pełne przywracanie job logs

Dostępna jest również opcja wyświetlania przydatnych informacji o dostępnych zasobach XenServer, co pomaga uprościć konfigurację takich operacji backup i restore jak:

 • List of guest VM name-labels
 • List of guest VM UUIDs
 • List of XenServer Storage Repositories

Bacula Enterprise Edition 10

Bacula Systems zapowiada nową wersję oprogramowania Bacula Enterprise Edition 10.

Bacula Enterprise Edition w wersji 10 zawiera m.in. nowe narzędzia do self-service backup, poszerzony o nowe możliwości interfejs API REST oraz nowe opcje do obsługi maszyn wirtualnych i baz danych.

Nowe możliwości dotyczą także:

 • Xen,
 • Promox,
 • MSSQL,
 • BCloud Service (multi-tenant, self-service),
 • Global Endpoint Deduplication,
 • delegacji zadań backup i recovery,
 • dodatkowych usług dla end-users.

Dzięki temu firmy, dostawcy usług chmurowych i hostingowych, centra danych i działy IT otrzymują jedne z najlepszych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych dostępnych aktualnie w tej branży.

Bacula Enterprise Edition umożliwia ochronę środowisk fizycznych, wirtualnych i chmurowych z jednej platformy.

Bacula Enterprise Edition to także unikalny i elastyczny sposób licencjonowania bez karania użytkowników za wzrost wolumenu danych.

Więcej informacji wkrótce. 

Subskrybuje zawartość