Bacula Enterprise Edition 10 - Xen

Xen Backup and Recovery – łatwo i szybko

Jest częścią pakietu VM Performance Suite firmy Bacula, który ma również zaawansowane technologie tworzenia kopii zapasowych dla VMware, Hyper V, KVM i Proxmox.

Technologia Bacula Systems do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych z serwerów Xen zapewnia użytkownikom Xen niespotykaną dotąd szybkość i wygodę, a wszystko to ma na celu ułatwienia obsługi i nie wymaga żadnych pośrednich kroków.

Natywna integracja Bacule Enterprise Editions z Xen umożliwia bare metal recovery wirtualnych maszyn, a opcja tworzenia kopii zapasowych na poziomie guest upraszcza ochronę danych krytycznych aplikacji.

Backup można wykonać dla guest VM w dowolnym stanie (running or halted).

Bacula wykorzystuje interfejs API Xen Server do uzyskiwania dostępu i tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych.

Dzięki temu otrzymujemy poszerzone możliwości i automatyzację środowiska Xen:

  • Snapshot-based online backup dla dowolnej „guest VM”

  • VSS guest snapshots dla aplikacji opartych na VSS

  • Full image-level backup

  • Możliwość przywrócenia pełnego obrazu maszyny wirtualnej

  • Możliwość przywrócenia archiwum VM (.xva) do alternatywnego katalogu

  • Pełne przywracanie job logs

Dostępna jest również opcja wyświetlania przydatnych informacji o dostępnych zasobach XenServer, co pomaga uprościć konfigurację takich operacji backup i restore jak:

  • List of guest VM name-labels

  • List of guest VM UUIDs

  • List of XenServer Storage Repositories

Bacula Enterprise Edition, wraz z narzędziami do tworzenia kopii zapasowych, zapewnia wysoce skalowalny, sieciowy backup i restore dla całego centrum danych - nie jest to tylko oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych serwerów wirtualnych. 

Dzięki Bacula Enterprise Edition można wykonać kopię zapasową całego centrum danych i uwolnić się od ograniczeń związanych z opłatami licencyjnymi opartymi na ilości danych.