Red Hat

Red Hat Virtualization w Bacula Enterprise Edition

Dzięki natywnej integracji i zaawansowanych funkcji jest to jedno z najlepszych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych po awarii dla środowisk Red Hat i CentOS.

Funkcjonalność Red Hat Virtualization obejmuje między innymi:

  • Bezagentowe kopie zapasowe wirtualnych maszyn RHV
  • Konfiguracja przywróconych maszyn wirtualnych „on the fly”
  • Snapshot z mechanizmem usuwania migawki po wykonaniu backupu
  • Opcja „disk exclusion” dla storage i maszyn wirtualnych
  • Tworzenie kopii zapasowych w trybach: running”, “paused” lub “shut off”
  • Kontrola „failed backup” z mechanizmem usuwania

Elastyczne odzyskiwanie:

  • do tego samego lub innego klastra
  • do istniejącej lub nowej maszyny wirtualnej.

Red Hat Virtualization wraz z pluginami: VMware, Hyper-V, Xen, KVM i Proxmox tworzy VM Performance Bcakup Suite jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do tworzenia kopi zapasowych i odtwarzania danych po awarii dla środowisk wirtualnych.

 

 

2018 znakomity rok dla Bacula Systems

Rok 2018 okazał się wyjątkowy pod względem liczby nowych klientów i przychodów.

Wyróżnił się także rekordową liczbą nowych funkcjonalności do Bacula Enterprise.

Najważniejsze nowości to:

a/ dla rozwiązań chmurowych dla AWS i Azure dodano Oracle i Google Cloud,

b/ bezagentowy backup Red Hat Virtualization dodany do VMware, KVM, HYPER V, Proxmox, XenServer tworzy największe portfolio środowisk wirtualnych w branży - VM Performance Backup Suite,

c/ moduł BCloud wraz z rozszerzonym interfejsem API REST, umożliwiający bezpieczne delegowanie zadań administratora kopii zapasowych do użytkownika końcowego stworzył nowe możliwości rozszerzania usług, szczególnie dla firm hostingowych,

d/ plugin SAP HANA® uzyskał certyfikat SAP ICC.

 

Subskrybuje zawartość