Red Hat Virtualization w Bacula Enterprise Edition

Dzięki natywnej integracji i zaawansowanych funkcji jest to jedno z najlepszych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych po awarii dla środowisk Red Hat i CentOS.

Funkcjonalność Red Hat Virtualization obejmuje między innymi:

  • Bezagentowe kopie zapasowe wirtualnych maszyn RHV
  • Konfiguracja przywróconych maszyn wirtualnych „on the fly”
  • Snapshot z mechanizmem usuwania migawki po wykonaniu backupu
  • Opcja „disk exclusion” dla storage i maszyn wirtualnych
  • Tworzenie kopii zapasowych w trybach: running”, “paused” lub “shut off”
  • Kontrola „failed backup” z mechanizmem usuwania

Elastyczne odzyskiwanie:

  • do tego samego lub innego klastra
  • do istniejącej lub nowej maszyny wirtualnej.

Red Hat Virtualization wraz z pluginami: VMware, Hyper-V, Xen, KVM i Proxmox tworzy VM Performance Bcakup Suite jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do tworzenia kopi zapasowych i odtwarzania danych po awarii dla środowisk wirtualnych.