Bacula Systems wprowadza integrację z SAP HANA

Bacula Systems wprowadza natywną kompatybilność z SAP HANA.

Użytkownicy SAP HANA mogą teraz efektywniej zarządzać danymi poprzez zwiększanie wydajności i obniżanie kosztów eksploatacji systemów IT.

Centra Danych otrzymują możliwość tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania, migrowania, klonowania, replikowania i kopiowania danych za pomocą otwartego i skalowalnego rozwiązania z jednej platformy, niezależnie od architektury dla całego środowiska fizycznego, wirtualnego i chmurowego bez ponoszenia kosztów lawinowego wzrostu ilości danych.

Wybrane cechy Bacula Enterprise Edition :

 • Natywna integracja z SAP HANA, pozwalająca na tworzenie kopii zapasowych
  i ich przywracanie w pełni automatycznie

 • Użytkownicy SAP HANA mogą migrować z Oracle do HANA za pomocą jednej platformy

 • Oryginalna integracja z chmurami publicznymi i prywatnymi

 • Kompleksowe możliwości deduplikacji

 • Obsługa RHEL, SUSE, Debian, Ubuntu, Windows, MacOS X, AIX lub Solaris

 • Zaawansowane, wielopoziomowe poziomy bezpieczeństwa

 • Szeroka kompatybilność z bazami danych SQL,
  w tym SAP HANA, MySQL, Oracle, PostgreSQL, MSSQL, SAP i SQLite.