Bacula USB Restore Key

Wszyscy aktualni klienci naszego partnera Bacula Systems, którzy posiadają wykupioną subskrypcję na oprogramowanie Bacula, otrzymują teraz nowe narzędzie do sprawnej obsługi zdarzeń wymagających natychmiastowego działania w sytuacji niespodziewanej awarii, skutkującej całkowitą niedostępnością serwerów. Tym narzędziem jest Bacula USB Restore Key.

Bacula USB Restore Key umożliwia automatyczne odtworzenie pustego serwera (ang. bare metal) do stanu z ostatniej kopii zapasowej nawet w czasie pojedynczych minut*. Wystarczy tylko aby administrator serwera uruchomił go z dostarczonego klucza USB, a wszystkie działania związane z konfiguracją dysków, filesystemów, sieci oraz odtworzeniem danych systemu operacyjnego oraz aplikacji  zostaną zrealizowane automatycznie z systemu kopii zapasowych Bacula. W chwili obecnej Bacula USB Restore Key obsługuje platformy x86/AMD64 z systemami operacyjnymi Linuks.

*) czas pełnego odtwarzania środowiska zależy od ilości danych, wydajności sieci oraz innych czynników.