IBAdmin - zadania w tle

Często podczas pracy w środowisku backupowym potrzebujemy wykonać działania administracyjne, które zajmują dużo czasu. Takim działaniem może być kasowanie historii wykonanych backupów. Jeśli historia jest krótka, a każde z zadań backupowych zarchiwizowało niewielką ilość plików to operacja będzie szybka. Jeśli jednak ilość zadań była duża a każde z zadań to dziesiątki tysięczy albo nawet miliony plików to operacja taka będzie trwała już pewną chwilę. Sekundy, minuty, a może nawet dziesiątki minut.

W takiej sytuacji operacja ta musi odbywać się w tle a nie jako pierwszoplanowa, bo to oznaczało by blokowanie sesji administracyjnej na dłuższą chwilę, a jej przerwanie skutkowało by przerwaniem długotrwałej operacji. Przy standardowej konsoli (bconsole) wspomagamy się zazwyczaj narzędziem typu screen. W przypadku narzędzia GUI/Web musi to być zrobione inaczej.

Z tego powodu w IBadmin pojawiła się funkcjonalność "Background Tasks".

Funkcjonalność ta umożliwia przeniesienie długotrwałych czynności (takich jak wspomniane kasowanie długiej historii zadań) do obsługi w tle. Zadania takie sygnalizowane są w dedykowanym do tego celu podręcznym menu. W menu tym wyświetlane są aktualnie uruchomione zadania w tle wraz z aktualnym postępem ich wykonania oraz zadania które zakończyły się z powodu jakiegoś błędu.

Po wybraniu danego zadania w tle z menu przekierowani zostaniemy na stronę ze szczegółami tego zadania.

W szczegółach będziemy mieli informacje czego dotyczy to zadanie, jaki jest jego postęp czy podgląd na log z wykonania tego zadania. Informacje na stronie odświeżane są cyklicznie lub możemy wymusić odświeżyć ręcznie odpowiednim przyciskiem. Zakończone zadanie możemy usunąć z historii zakończonych zadań odpowiednim przyciskiem - Delete.

Z menu zadań w tle możemy przejść także do strony z listą wszystkich zadań w tle - View all tasks.

Gdzie wyświetlana jest aktualna historia takich zadań, w tym zadania aktualnie wykonywane wraz z aktualnym postępem i zadania zakończone. Za pomocą odpowiednich przycisków możemy wyświetlić szczegóły każdego z zadań jak i bezpośrednio je skasować z historii.

W przypadku, kiedy chcielibyśmy skasować z konfiguracji zadanie, które aktualnie jest uruchomione to IBAdmin poinformuje nas o tym fakcie odpowiednim komunikatem - Job still running.

Jeśli jednak nic nie stało na przeszkodzie w uruchomieniu procesu kasowania to wyświetlone zostanie okienko z postępem działania.

Oczywiście w tym momencie nie musimy czekać na tej stronie na zakończenie się zadania. Możemy w dowolnym momencie je zamknąć i przejść do dalszej pracy, podglądając jego postęp w menu zadań w tle. Możemy jednak poczekać na zakończenie zadania po czym okienko zostanie zamknięte i przekierowane na listę zdefiniowanych zadań.