IBAdmin - Dashboard

Głównym elementem aplikacji IBAdmin jest centrum sterowania zwane "po naszemu" - Dashboard. Strona ta przedstawia kilka najważniejszych wskaźników obrazujących aktualny stan środowiska backupowego i obraz jego niedawnej historii. Dzięki temu administrator będzie wiedział co aktualnie się dzieje oraz co działo się niedawno. Informacje te przedstawione są w formie wykresów i kolorów więc można bardzo szybko zorientować się co i jak, bez robienia analizy suchych danych tabelarycznych.

Forma głównej strony aplikacyjnej w postaci Dashboard'u nie jest nowością, powiedział bym bardziej że to aktualnie wymóg. Tak samo jak wymogiem jest automatyczne odświeżanie zawartości strony (danych aplikacji) bez przeładowywania strony standardowym "refresh'em" (#pdk). Takie właśnie cele przyświecały w pisaniu Dashboard'u aplikacji IBAdmin. Mamy więc liczniki zadań z podziałem na kategorie. Mamy wykres obciążenia serwera backupowego, zajętości backupów i filesystemu z backupami czy status usług serwera backupowego, itp.

Dociekliwi zapewne już zauważyli że status usług serwera backupowego zawiera pozycję "Collector Daemon". Jest to dodatkowy process aplikacji zbierający dane statystyczne działającego środowiska. Aktualnie oprogramowane i zbierane jest ok. 40 statystyk/metryk, które umieszczane są w tabeli bazy danych, skąd mogą być pobierane i wyświetlane w aplikacji. Planowane jest dodanie jeszcze kilku - kilkunastu, które są na etapie oprogramowywania. Wszystkie zbierane statystyki będą dostępne w menu "Statistics". Jak już będą dostępne to napiszę o tym w kolejnej notatce.

Kolektor statystyk podczas uruchomienia buduje sobie listę metryk do monitorowania na podstawie informacji zebranych z systemu. Automatycznie do statystyk dodaje istniejące w systemie dyski fizyczne oraz logiczne (LVM), filesystemy czy interfejsy sieciowe. Z tego powodu faktyczna ilość zbieranych metryk może być znacznie większa od podanych wcześniej 40. Statystyki zbierane są co minutę i zapisywane w tabeli bazy danych. Dla pewnej części statystyk dane zapisywane są zarówno w tabeli danych historycznych (dane są tam zawsze dopisywane) jak i tabeli danych aktualnych gdzie dane są aktualizowane. Informacje z tabeli danych aktualnych wykorzystuje m.in. Dashboard.