IBAdmin - zarządzanie operacyjne zadaniami backupowymi

Zadania, to podstawa działalności w usłudze Inteos Backup, opartego o oprogramowanie Bacula Enterprise. Narzędzie IBAdmin wszystkie zadania w systemie przedstawia w posegregowany i tabelaryczny sposób. Mamy podział na zadania uruchomione (Running), Zakończone poprawnie (Finished) oraz zakończone z błędem (Errors) czy z zakończone z ostrzeżeniami (Warnings).

Wyświetlając stronę główną, czy będąc w menu Zadania (Jobs) zawsze będziemy mieli wyświetlane informacje o ogólnym statusie naszego środowiska, ile zadań jest aktualnie uruchomionych, oczekujących w kolejce czy zakończonych poprawnie, z błędami lub ostrzeżeniami. Każda z tych list umożliwia sortowanie wyświetlanych informacji po dowolnej kolumnie (po której sortowanie ma jakiś sens) oraz przeszukiwanie/filtrowanie naszej listy interaktywnie podczas wpisywania tekstu w polu Search.

Każda lista posiada dedykowaną kolumnę z przyciskami do zarządzania danym zadaniem (Manage). Po kliknięciu w pierwszy przycisk z symbolem informacji (i w kółeczku - ) otrzymujemy stronę ze szczegółową informacją na temat danego zadania. W zależności od tego czy zadanie zakończyło się czy jest aktualnie uruchomione otrzymamy odpowiednią do statusu zadania stronę informacyjną.

Na stronie tej będziemy mogli przeglądać logi z wykonania zadania czy lokalizację naszego backupu na wolumenach.

W menu Zadań (Jobs) otrzymujemy już na wstępie dużo informacji statystycznych wyświetlanych w postaci kolorowych etykiet przy poszczególnych pozycjach, które oznaczają ilość zadań w poszczególnych kategoriach.

Dzięki temu administrator może od razu zorientować się w statusie środowiska. Unikając przeładowania menu zdecydowałem się na wyświetlanie informacji w menu dla tylko jednego zadania, oraz jedngo konkretnego uruchomienia (JobId), które zostało wybrane z listy. Daje to lekkość naszemu menu, pozostawiając masowe dane w formacie tabelarycznym z możliwoścą sortowania i filtrowania.