IBAdmin - nowy interfejs graficzny do zarządzania backupami

ibadminIBAdmin to nowe narzędzie graficzne do zarządzania backupami w środowisku obsługiwanym przez oprogramowanie Inteos Backup. Oprogramowanie jest produkowane przez firmę Inteos i będzie dostępne na licencji Open-Source dla wszystkich klientów usługi Inteos Backup. Narzędzie aktualnie jest w dewelopmencie, a ja do czasu jego oficjalnego wydania postaram się sukcesywnie opisywać proces tworzenia i aktualny status.

Narzędzie budowane jest w oparciu o framework aplikacyjny Catalyst, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych (w szczególności bootstrap 3 i jQuery). To oznacza, m.in. dużą interaktywność aplikacji czy w pełni responsywny interfejs gotowy do działania nie tylko w przeglądarkach komputerów, ale także na urządzeniach mobilnych - tablety i smartfony.

Z założenia narzędzie to ma ułatwiać zarządzanie środowiskiem backupowym dla całkowicie nowych użytkowników, którzy z oprogramowaniem Inteos Backup, czy Bacula Enterprise stykają się po raz pierwszy i moga miec problemy ze zrozumieniem wszystkich zaawansowanych elementów konfiguracyjnych którymi dysponuje to oprogramowanie.

Z tego powodu narzędzie IBAdmin dostarcza zarówno mechanizmy zarządzania działaniem środowiska (obsługa backupów, uruchamianie, weryfikacja, odtwarzanie danych, itp.) jak i sam proces konfiguracji środowiska (definiowanie backupów, klientów, itp.).

Docelowo narzędzie ma także umożliwiać proste i szybkie budowanie środowiska wysokiej dostępności z replikacją danych oraz konfiguracji na serwer zapasowy.

I ten sam ekran na urządzeniu mobilnym: