Własne etykiety dla taśm LTO

Jeśli właśnie wdrażacie środowisko backupowe oparte o Bacula Enterprise wraz z urządzeniem archiwizacyjnym opartym o bibliotekę taśmową, to może was zainteresować ciekawy serwis umożliwiający wygenerowanie własnych serii etykiet dla taśm z serii Ultrium LTO. Serwis dostępny jest pod adresem http://tapelabels.librelogiciel.com i umożliwia praktycznie dowolne kształtowanie zawartości i formatu generowanych etykiet.

Aby wygenerować etykiety, które następnie będziemy drukować musimy ustawić kilka podstawowych parametrów takich jak: oznaczenie literowe oraz numeryczne naszej etykiety, rodzaj taśmy oraz numer generacji LTO czy ułożenie napisów i kodu kreskowego. Po ustawieniu wszystkich wymaganych parametrów generowany jest dokument w formacie PDF, który po sprawdzeniu poprawności możemy bezpośrednio wysłać na drukarkę. Jeśli jednocześnie generujemy większą ilość etykiet (maksymalnie 10000) to nasz dokument PDF będzie zawierał większą ilość kolejnych arkuszy. Dostępnych jest kilka wzorców arkuszy z pustymi etykietami do zadrukowania, a jeśli ich nie posiadamy to zawsze możemy wydrukować na standardowej kartce papieru i wyciąć etykietę samemu. Generować można etykiety zarówno dla standardowych taśm z danymi, taśm czyszczących czy nawet taśm typu WORM. Dzięki temu, że możemy dowolnie wybrać nazwę zapisaną na etykiecie (z ograniczeniem do 6 znaków ASCII lub cyfr) to możemy opisać je nazwą naszej firmy, czy rozdzielić taśmy dla puli standardowych od taśm dla puli archiwizacyjnych, itp. Tak przygotowane etykiety możemy wykorzystać bezpośrednio jako nazwy wolumenów archiwizacyjnych Bacula Enterprise.

Przykład tak wygenerowanego arkusza znajduje się poniżej.