Bacula i wirtualni klienci backupowi

Często w trakcie wdrażania backupów występuje potrzeba stworzenia dedykowanego klienta backupowego, który związany byłby z backupowaną aplikacją czy bazą danych. Związanie takie będzie szczególnie pomocne podczas konfigurowania backupów usług klastrowych czy często1 migrujących aplikacji.

W takim wypadku pomocne będzie stworzenie wirtualnego klienta backupowego. Klient taki będzie przez oprogramowanie Bacula traktowane jak każdy inny klient, w szczególności pojawi się na liście klientów dla których wykonywane są backupy. Klienta takiego definiujemy tak samo jak każdego standardowego klienta, nadając mu unikalną nazwę ze wskazaniem adresu i hasła dostępu do już istniejącego (zainstalowanego i skonfigurowanego) klienta, np.

#
# Client (File Services)
#
# (c) 2011 by Inteos Sp. z o.o.
#

Client {
 Name = "apps-fd"
 Address = 192.168.0.10
 FDPort = 9102
 Catalog = "Catalog"
 Password = "password"
 File Retention = 1 year
 Job Retention = 1 year
 AutoPrune = yes
 Maximum Concurrent Jobs = 2
}

W powyższym przypadku "oryginalny" klient związany jest z serwerem fizycznym, dla którego zdefiniowane są całkowicie inne parametry retencji czy poziomu równoległości (jak niżej).

#
# Client (File Services)
#
# (c) 2011 by Inteos Sp. z o.o.
#

Client {
 Name = "bacula-fd"
 Address = 192.168.0.10
 FDPort = 9102
 Catalog = "Catalog"
 Password = "password"
 File Retention = 5 year
 Job Retention = 5 year
 AutoPrune = no
 Maximum Concurrent Jobs = 20
}

Teraz, jak tylko administrator będzie chciał dokonać migracji aplikacji z powyższego serwera na całkowicie inny to wystarczy, że zmieni adres/port usługi oraz hasło dostępu, a całość backupów będzie działała tak samo jak dotychczas, w szczególności zachowana będzie dotychczasowa historia.

1 Często jest pojęciem względnym....