XenServer Plugin

Na początku styczna 2018 zespół Inteos zakończył prace deweloperskie długo oczekiwanego pluginu dla hypervisora Xen. Plugin dedykowany jest dla środowisk obsługiwanych przez oprogramowanie XenServer i wykorzystuje wszystkie dostępne mechanizmy tego środowiska do zabezpieczenia środowisk maszyn wirtualnych.

Plugin został przygotowany w ekstremalnie krótkim czasie (ok. 3 tygodni) i aktualnie przechodzi testy na środowiskach testowych.

Plugin wspiera backup maszyn wirtualmnych z wykorzystaniem snapshotów i umożliwia odtworzenie maszyny wirtualnej bezpośrednio na środowisko XenServer jako nowa maszyna wirtualna (domyślnie) lub jako maszyna oryginalna (parametr preserve ustawiany przez użytkownika). Maszynę wirtualną można odtworzyć także do lokalnego katalogu, a użytkownik otrzymuje plik w bardzo dobrze znanym mu formacie XVA.

Jak tylko proces produkcyjny dobiegnie końca plugin będzie dostępny dla klientów Inteos i Bacula Systems.

Oficjalna data wydania

Mamy już oficjalną datę wydania XenServer Plugin - Marzec 2018.

Radosław Korzeniewski