Komenda .ls dla pluginów

Zespół Inteos stworzył rozszerzenie do istniejącej w Bacula Enterprise i Bacula Community specjalnej komendy .ls, która umożliwia przeglądanie filesystemu klienta, ułatwiając przygotowanie konfiguracji zadań backupowych. Rozszerzenie to pozwala na wykorzystanie tej komendy z użyciem pluginów. Daje to możliwość przeglądania informacji udostępnianych przez pluginy, np. listy maszyn wirtualnych czy listy baz danych.

Informacje jakie można w ten sposób wyświetlić zależne są od pluginów i na chwilę obecną wspierane są przez dwa pluginy: Swift oraz XenServer. Wsparcie dla kolejnych pluginów jest w trakcie. Funkcjonalność udostępniona będzie w najbliższym wydaniu Bacula Enterprise planowanym na marzec tego roku.

Poniżej przykład działania nowej funkcjonalności, na początek informacja głównego poziomu:

*.ls client=srv-xen-01-fd plugin=xenserver: path=/
Connecting to Client srv-xen-01-fd at 127.0.0.1:9102
drwxr-x---  1 root   root   0 2018-01-02 09:36:32 vm
drwxr-x---  1 root   root   0 2018-01-02 09:36:32 storage_res
drwxr-x---  1 root   root   0 2018-01-02 09:36:32 uuid
2000 OK estimate files=3 bytes=0

Widzimy tutaj, że plugin udostępnia trzy rodzaje obiektór, które możemy przeglądać. Są to jednocześnie nazwy parametrów wykorzystywane w konfiguracji zadań backupowych lub restore.

*.ls client=srv-xen-01-fd plugin=xenserver: path=vm
Connecting to Client srv-xen-01-fd at 127.0.0.1:9102
(...)   8589934592 2017-12-29 17:12:48 Another-Copy of vm1
(...)   13958643712 2017-12-29 17:12:48 vm2
(...)   8589934592 2017-12-29 17:12:48 vm1
(...)   10737418240 2017-12-29 17:12:48 CentOS 7
(...)   8589934592 2017-12-29 17:12:48 Copy of vm1 a label with spaces
(...)   10737418240 2017-12-29 17:12:48 Copy of CentOS 7
(...)   19327352832 2017-12-29 17:12:48 vm1-orig
2000 OK estimate files=7 bytes=80,530,636,800

*.ls client=srv-xen-01-fd plugin=xenserver: path=uuid
Connecting to Client srv-xen-01-fd at 127.0.0.1:9102
(...) 4f5c9e10-a3c4-fc29-c967-4981f22d3f86 -> Another-Copy of vm1
(...) 50705972-0a88-5aa7-6721-f70b866ed0b6 -> vm2
(...) 10908c8a-f932-6f91-9cac-3034e3acf45b -> vm1
(...) fe1ccf3b-1865-3942-c928-d98138397ff1 -> CentOS 7
(...) c8efc2ca-ca1a-ebdf-5409-5dd8c158e3eb -> Copy of vm1 a label with spaces
(...) 6e84929a-1c52-4c79-c67c-8455f76d3e7c -> Copy of CentOS 7
(...) 03fad8c9-d88b-ea7e-98da-2f3bcd20d0c4 -> vm1-orig
2000 OK estimate files=7 bytes=80,530,636,800

Powyżej mamy przykład (wycięty) wyświetlenia informacji o dostępnych dla pluginu XenServer maszyn wirtualnych poprzez ich nazwę (name-label - parametr vm) lub UUID (w tym przypadku ze wskazaniem mapowania UUID na nazwę).

*.ls client=srv-xen-01-fd plugin=xenserver: path=storage_res
Connecting to Client srv-xen-01-fd at 127.0.0.1:9102
brw-r-----  1 root   root  586081632256 2018-01-02 09:39:22 ISO
brw-r-----  1 root   root  586081419264 2018-01-02 09:39:22 Local storage
brw-r-----  1 root   root        0 2018-01-02 09:39:22 Removable storage
brw-r-----  1 root   root   1073741312 2018-01-02 09:39:22 DVD drives
brw-r-----  1 root   root  586081632256 2018-01-02 09:39:22 Exported Storage
brw-r-----  1 root   root       -1 2018-01-02 09:39:22 XenServer Tools
2000 OK estimate files=6 bytes=0

Mamy także możliwość wyświetlenia dostępny na serwerze Storage Repository, które to nazwy mogą być użyte podczas odtwarzania maszyn wirtualnych.

Bacula Community

Właśnie otrzymaliśmy informację, że powyższa funkcjonalność będzie dostępna w Bacula Community w wersji 9.1.

Radosław Korzeniewski