IBAdmin - Statystyki #2

Powracamy do tematy statystyk opisanych pierwotnie w notce blogowej IBAdmin - Statystyki - #1. Od tego czasu aplikacja statystyk przeszła sporą przebudowę i teraz oferuje większe możliwości prezentacji i w mojej ocenie lepszą jakość pracy. Ilość zbieranych parametrów jak i ich obszary generalnie nie uległy zmianie i doszukamy się tutaj co najwyżej kosmetycznych poprawek. Główna zmiana dotyczy warstwy prezentacyjnej i elastyczności jaką za sobą niesie.

Zmianie uległ ogólny układ wykresów i pojawiły się dodatkowe opcje dynamicznej zmiany wyświetlanych paramerów. Domyślnie użytkownik, jak poprzednio, może zmieniać zakres czasowy prezentowanych danych z listy predefiniowanych zakresów lub z zakresu dat wybieranych z kalendarza.

Jako nowe pojawiły się opcje zmiany rodzaju wykresu: Liniowy (line), Słupkowy (bars) oraz Obszarowy (area). Zmiana rodzaju wykresu możliwa jest dla dowolnego i każdego wykresu z osobna.

Dla wykresów prezentujących dane wielkościowe (w Bajtach) możliwa jest także zmiana skali wykresu w: Bajtach, kBajtach, MBajtach, itp. To dotyczy także wykresów prędkościowych czyli Bajtach/sek.

Wykresy standardowo przedstawiają wybrany zakres czasowy i w tym względzie są statyczne - prezentują konkretny wycinek historii, który już nie ulega zmianie. Jeśli jednak użytkownik chciałby wyświetlać aktualne informacje wydajnościowe i statystyczne środowiska to dodana została opcja "Na żywo" (Live), która w na bierząco aktualizuje wyświetlane dane z domyślnie ustawioną historią 1H.

Jako całkowicie nowe pojawiły się za to statystyki dotyczące poszczególnych zadań backupowych. Prezentowane statystyki dotyczą zawsze czterech obszarów: wielkości zadania, ilości backupowanych plików oraz czasu wykonania i osiągniętej średniej szybkości. Zestaw tych czterech statystyk wyświetlany jest dla każdego z dostępnych poziomów: Full, Incremental i Differential. Z tym, że jeśli dany poziom backupu nie był wykonywany to statystyki nie są bez sensu wyświetlane.

W przypadku statystyk zadań backupowych prezentowane wykresy są aktualizowane na bierząco (odświeżenie można wymusić przyciskiem) i prezentują wybraną ilość ostatnio wykonanych zadań (od 10 do 100 ostatnich zadań).

Planowane w przyszłości jest także dodanie modułu analitycznego prezentującego statystyki przetworzone, dzięki którym możliwe będzie bardziej sczegółowa analiza działania naszego środowiska.