IBAdmin - definiowanie klientów backupowych

Ostatnie prace nad aplikacją IBAdmin przyniosły także spore zmiany w obszarze definiowania i zarządzania klientami backupowymi. Zmiany te w mojej ocenie pozwalają na uniknięcie wielu błędów konfiguracyjnych oraz w jasny i przejrzysty sposób ukazują z czym mamy do czynienia. Do tej pory w aplikacji IBadmin jak i równierz w innych podobnych narzędziach, czy zwyczajnie w plikach konfiguracyjnych Bacula konfiguracja klienta backupowego była prosta: Trzeba go było zdefiniować.

Niby proste ale jednak nie do końca. Chwilę potem okazywało się że skonfigurować trzeba także agenta backupowego (Bacula FD), który także nazywany jest klientem. Sytuacja trochę bardziej się komplikuje, kiedy przechodzimy do definiowania klientów logicznych, a jak do tego dojdzie jeszcze środowisko klastrowe to nawet najlepsze umysły muszą się chwilę zastanowić. Widzę to na każdym szkoleniu czy podczas przygotowywania projektu technicznego wdrożenia. Z tego powodu w aplikacji IBAdmin wszystkie te możliwości ukryte są za odpowiednio przygotowanymi prostymi formularzami ukrywającymi przed użytkownikiem wszystkie nudne szczegóły techniczne i zawiłości.

Dodanie nowego klienta możliwe jest jako:

  • Standalone (pojedynczy) - czyli klient i agent działający na określonym adresie IP i zainstalowany na wskazanym systemie operacyjnym.
  • Cluster node (węzeł klastra) - czyli klient podobny do pojedynczego ale skonfigurowany tak aby mógł pracować w klastrze wielu maszyn.
  • Cluster service (usługa klastrowa) - czyli definicja samego klienta (klient logiczny) działająca na zdefiniowanym wcześniej klastrze
  • Alias (klient logiczny) - standardowy klient logiczny, który w rzeczywistości odwołuje się do zdefiniowanego wcześniej klienta typu Standalone.

Definicja pojedynczego klienta (Standalone) wymaga podania tylko kilku istotnych informacji: Nazwa, adres, rodzaj systemu operacyjnego.

Poprawnie wprowadzone dane nagadzane są miłym zielonym kolorem, błędne dane, w tym próba wprowadzenia nazwy klienta już zdefiniowanego w systemie czy niepoprawnego adresu kończy się informacją o błędzie i prośbą o poprawienie danych.

Klient logiczny jak już zostało to wcześniej wspomniane to dodatkowa definicja klienta w systemie, która może mieć swoje własne zadania, ale która do ich wykonania potrzebuje standardowego klienta. Dzięki termu, że klient logiczny korzysta z pomocy standardowego klienta to jego konfiguracja jest jeszcze prostsza. Wystarczy podanie samej nazwy i wybrania wcześniej zdefiniowanego klienta.

Klient backupowy typu węzeł klastrowy to nic innego jak sama nazwa wskazuje. Jeśli chcemy backupować dane w klastrze to na początku musimy zdefiniować klientów backupowych dla węzłów klastra. Definiując takiego klienta wybieramy, czy jest on częścią nowego klastra czy już wcześniej zdefiniowanego w systemie.

Tak zdefiniowany klaster - czyli zbiór jednego lub więcej węzłów klastrowych gotowy jest na zdefiniowanie klienta usługi klastrowej. Jego konfiguracja także uproszczona jest do maksimum.

Po zdefiniowaniu wymaganych klientów backupowych możemy ich główne parametry wylistować w tabeli zbiorczej, w której dla poszczególnych klientów logicznych, węzłów klastra czy usług klastrowych ich rodzaj pokazywany jest poprzez odpowiednie ikonki.

Oczywiście po zdefinowaniu klientów backupowych możemy w pewnym zakresie zmieniać ich parametry. Ten zakres ograniczony jest przez zablokowaną możliwość zmiany nazwy klienta czy zdefiniowanego systemu operacyjnego.