IBAdmin - Statystyki - #1

Kolejny wpis opisujący funkcjonalności oprogramowania IBAdmin poświęcony będzie modułowi statystyk. Moduł ten składa się z dwóch części: Daemona statystyk ibadstatd oraz generatora wykresów dostępnego w menu: Statistics. Daemon statystyk jest oddzielnym programem działającym w tle, który odpowiedzialny jest za zbieranie parametrów ze środowiska serwera backupowego i składowanie danych historycznych w bazie katalogowej. Dane zbierane są w dwóch tabelach: stat_data - dane historyczne oraz stat_status - wybrane aktualne wartości zebranych statystyk.

Statystyki zbierane są w prostej pętli z 60 sek. interwałem pomiędzy kolejnymi pomiarami. Aktualnie zaimplementowanych i zbieranych jest 45 parametrów, z czego część jest dymaniczna więc faktyczna ilość zbieranych parametrów zazwyczaj jest większa i zależy od rzeczywistego środowiska w którym działa kolektor. Przykładem mogą tu być statystyki obciążenia dysków, interfejsów sieciowych czy utylizacji filesystemów. W zależności od tego ile mamy dysków, interfejsów sieciowych czy filesystemów to o tyle więcej parametrów będzie zbieranych. Daemon ibadstatd w zbieraniu statystyk posługuje się dedykowanymi modułami kolektorów:

  • Cpu - obciążenie procesora i systemu (loadavg)
  • Disk - obciążenie dysków (a także wolumenów LVM)
  • Mem - zajętość pamięci ram i swap
  • Fs - zajętość filesystemów
  • Net - obciążenie interfejsów sieciowych
  • Dmon - monitorowanie działania procesów: DIR i SD
  • Client - dostępność zdefiniowanych klientów backupowych
  • Bac - statystyki wykonywanych zadań i systemu backupowego
  • Cat - statystyki bazy katalogowej

W aplikacji graficznej statystyki zostały podzielone na trzy kategorie: Środowisko backupowe, środowisko systemowe oraz daemony. W każdej z nich istnieją podkategorie związane z poszczególnymi sestawami statystyk.

Po wybraniu odpowiedniej kategorii statystyk otrzymujemy stronę z zestawem wykresów dla danej kategorii. Rodzaje wykresów dostosowane są do rodzaju prezentowanych danych tak aby dany wykres był intuicyjnie interpretowany.

Praktycznie zwsze są to dane historyczne z domyślnie pokazywaną historią 24H wstecz. Oczywiście zakres czasowy wykresu możemy dowolnie zmieniać za pomocą odpowiedniego kalendarza lub korzystając z predefiniowanych zakresów czasowych.

Kalendarz umożliwia wybranie tylko takiego zakresu dat dla których istnieją parametry historyczne. Informacje o tym co przedstawia dany wykres możemy przeczytać w podręcznej pomocy dostępnej przy każdym wykresie.

Statystyki dotyczące wolumenów backupowych (dyski + taśmy).

Statystyki dotyczące wielkości środowiska backupowego.