IBAdmin - konfiguracja podstawowa

Konfiguracja nowego oprogramowania powinna być łatwa i przyjemna. Bez tego proces nauki i adaptacji może być bardzo uciążliwy i w skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do odrzucenia rozwiązania. Z tego powodu chcemy aby konfiguracja oprogramowania w usłudze Inteos Backup była jak najprostsza.

W momencie, kiedy system zaraz po zainstalowaniu pakietów nie jest skonfigurowany, to uruchomienie aplikacji IBAdmin spowoduje, że zostaniemy przekierowani na stronę konfiguracyjną. Jest to bardzo którka formatka w której musimy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

 1. Jak chcemy aby nazywało się nasze środowisko - zazwyczaj jest to nazwa serwera backupowego - wymagane,
 2. Jakiś krótki opis tego środowiska - opcjonalne,
 3. Adres email administratora - na ten adres będą domyślnie przychodziły powiadomienia mailowe z systemu - wymagane, a aplikacja sama zweryfikuje czy podany adres jest faktycznie adresem email
 4. Hasło dostępu dla administratora, które dla bezpieczeństwa powinniśmy powtórzyć - wymagane, a aplikacja sama zweryfikuje czy wpisaliśmy to samo hasło za drugim razem
 5. Wybrać rodzaj podstawowego serwera składowania oraz umiejscowienie katalogu na wolumeny backupowe - wymagane, a wskazany katalog musi istnieć w systemie

Po naciśnięciu klawisza "Save" nasze parametry konfiguracyjne zostaną zapisane i przekierowani zostaniemy na główną stronę aplikacji - Dashboard.

Podstawowa konfiguracja zawiera definicję trzech zadań: backup bazy katalogowej, zadanie administracyjne oraz domyślne zadanie Restore.

Zadania te zdefiniowane są jako wewnętrzne zadania systemowe przez co nie możemy ich bezpośredno modyfikować ani tym bardziej skasować. Środowisko potrzebuje tych zadań aby poprawnie pracować. Pewne parametry tych zadań będą za to możliwe do zmiany w panelu konfiguracyjnym.

Podstawowa konfiguracja zawiera także definicję pierwszego klienta. Jest to klient serwera backupowego, który obsługuje nam co najmniej zadanie backupu bazy katalogowej.

Backup ten uwidoczniony jest w liście zdefiniowanych zadań dla tego klienta.

To wszystko były predefiniowane zadania. Czas na zadania definiowane przez użytkownika - administratora. Definicja nowego zadania powinna być tak samo prosta jak podstawowa konfiguracja. Tego jednak nie da się aż tak skrajnie uprościć, więc formatka jest torchę bardziej zaawansowana.

W obecnej formie aby dodać nowe zadanie musisz podać takie dane jak:

 1. Nazwa zadania - która jest wymagana i unikalna, co jest sprawdzane podczas wpisywania
 2. Opis oraz nazwę aplikacji
 3. Retencję danych backupowych
 4. klienta backupowego oraz storage na który będzie wykonywany backup - o ile zdefiniowaliśmy więcej niż jeden rodzaj storage - ale o tym w innych odsłonach
 5. Listy plików lub katalogów, które chcemy backupować oraz których nie chcemy - wymagane jest tylko lista plików, które chcemy backupować
 6. Cykl wykonywania backupów, przy czym dostępne są trzy rodzaje cykli: Dzienny, Tygodniowy oraz Miesięczny - w zależności, który wybierzemy to w dalszej części formatki otrzymamy do wpisania/wyboru harmonogram dla danego cyklu

W przypadku cyklu tygodniowego wybieramy w którym dniu tygodnia ma być uruchamiany backup oraz jakiego poziomu. Możemy sobie dodatkowo ułatwić definiując standardowy poziom dla każdego dnia korzystając z etykiety "Everyday". Cykl tygodniowy oznacza, że bez względu na to jakie poziomy backupu zdefiniujemy raz w tygodniu wykonany będzie backup poziomu Full.

W przypadku cyklu dziennego wskazujemy co ile godzin - ile razy dziennie ma być dany backup wykonywany, rozpoczynając od wskazanej godziny. Analogicznie jak w przypadku cyklu tygodniowego bez względu na to jaki poziom codziennych backupów ustawimy raz na 24H wykonany będzie backup Full.