IBAdmin - szczegóły zadań z błędami

Zadania czasem maja problem z poprawnym zakończeniem. Powodów może być wiele, dlatego ważne jest aby informacje o takich zadaniach były odpowiednio prezentowane. W narzędziu IBAdmin służy do tego dedykowana strona: Jobs - Errors. Strona prezentuje w formie tabelarycznej listę wszystkich zadań jakie nie udały się w naszym środowisku. Lista przy każdym zadaniu prezentuje informację o ilości błędów jakie wystąpiły w każdym z zadań, a dla zadań anulowanych odpowiednią informację.

Oczywiście za pomocą odpowiednich przycisków przy każdym z zadań możemy wyświetlić szczegółowe informacje o zadaniu, gdzie IBAdmin automatycznie wskaże nam informacje o błędach podświetlając je w odpowiednim kolorze:

Możemy ponownie uruchomić zadanie (zostaniemy jednak poproszeni o potwierdzenie tego działania, w końcu mogliśmy je wywołać całkowicie przez przypadek):

Czy zwyczajnie je skasować (może to były tylko nasze próby i nie ma sensu zaśmiecać bazę danych takimi rzeczami). I tym razem potwierdzenie naszych intencji będzie niezbędne.