BWeb Management Suite

BWeb Management Suite jest aplikacją sieciową która umożliwia proste i natychmiastowe monitorowanie i administrację środowiska Bacula Enterprise Edition dla pojedynczego Directora i wielo-klienckiego środowiska produkcyjnego. Dla oprogramowania Bacula Enterprise Edition 6.2 lub wyższego BWeb Management Suite integruje moduł Bacula Enterprise Configuration GUI który umożliwia pełne zarządzanie konfiguracją środowiska włączając w to komponenty Bacula Director, Bacula Storage Daemon oraz Bacula File Daemon i Bacula Console.

Łatwość pracy jest podstawową zaletą jaką otrzymuje administrator środowiska backupowego Bacula Enterprise Edition korzystający z BWeb Management Suite, włączając w to następujące funkcjonalności:

  • BWeb Management Suite oferuje dużą ilość tzw. wizardów wspierających administratora w jego codziennej pracy związanej z definiowaniem polityki backupowej czy zarządzaniem klientami. Moduły te prowadzą krok po kroku przez wszystkie etapy poprawnej konfiguracji poszczególnych komponentów oprogramowania. To umożliwia szybkie i niezwykle łatwe tworzenie czy modyfikowanie istniejącej konfiguracji.

  • BWeb Management Suite pozwala na sprawdzanie aktualnie działających zadań backupowych i odtwarzania oraz umożliwia zaawansowane zarządzanie działającym środowiskiem.

  • BWeb Management Suite udostępnia zaawansowane mechanizmy i narzędzia diagnostyczne pozwalające administratorowi na dogłębną analizę środowiska backupowego włączając w to parametry konfiguracyjne bazy katalogowej czy samego BWeb Management Suite.

Nowy moduł BWeb Configuration GUI zawiera szereg wizardów umożliwiających tworzenie nowych Zadań (Jobs), Klientów (Clients) czy Serwerów składowania (Storages), tak samo jak nowych polityk backupowych. To nowoczesne i intuicyjne GUI pozwala na edycję wszystkich parametrów konfiguracyjnych a także umożliwia przeszukiwanie, zmianę nazwy czy weryfikację zależności w konfigurowanych zasobach. Interfejs jest łatwy w użyciu i pozwala Administratorom definiowanie domyślnych wartości dla wszystkich zasobów konfiguracyjnych. Proste i kolorowe opisy umożliwiają łatwą i prostą identyfikację które elementy konfiguracyjne są zmieniane w aktualnym obiekcie, pochodzą z domyślnych ustawień użytkownika czy należą do parametrów polityki backupowej (“JofDefs”).

Nowy tryb pomocy online wyświetla automatycznie tekst pomocy oraz sugestie w trakcie przeszukiwania danych przez użytkownika. BWeb Management Suite oferuje różnorodne rodzaje „wizardów” które wspierają Administratora w tworzeniu nowych zadań lub wzorców polityk backupowych.